Saturday, 02/07/2022 - 02:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Song Thuận

Tổ 3 CM mở chuyên đề theo nghiên cứu bài học

Tổ 3 Trường TH Song Thuận mở chuyên đề theo nghiên cứu bài học

Cô Trần Thị Mai Trinh GV lớp 4.3 dạy bài: Dấu hiệu chia hết cho 5, GV toàn trường dự