Saturday, 02/07/2022 - 02:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Song Thuận

Liên đội Trường TH Song Thuận tham gia Hội thi Nghi thức đội và Múa hát sân trường cấp huyện, năm học 2017-2018

Hội thi Nghi thức đội và múa hát sân trường được diễn ra tại trường TH Kim Sơn - CT - TG

Sáng ngày 8/4/2018, Liên đội Trường TH Song Thuận tham gia hội thi Nghi thức đội và Múa hát sân trường cấp huyện năm học 2017-2018, hướng dẫn đoàn là thầy Nguyễn Vĩnh Phúc (TPT Đội). Kết quả: Liên đội Trường TH Song Thuận đạt giải II cấp huyện, năm học 2017-2018.