GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  huyện Châu Thành, Tiền Giang

Email:  tgg-chauthanh-thsongthuan@edu.viettel.vn

 

Trường tiểu học Song Thuận tọa lạc trên địa bàn ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; có diện tích 5654,7 m2 với 13 phòng học, 01 phòng bộ môn đủ để đáp ứng được yêu cầu cơ bản của việc dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trường có 01 chi bộ với 15 đảng viên, trong đó có 04 đảng viên trường mầm non Song Thuận sinh hoạt ghép (nữ 12 đồng chí, đảng viên chính thức là 12 đồng chí, đảng viên dự bị 03 đồng chí), 01 tổ chức Công đoàn với 26 công đoàn viên, 01 Liên đội với 09 chi đội có 266 đội viên. Đa số cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, nhiệt tình trong công tác. Năm 2007, trường đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2017, đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1. Công tác dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm, những năm gần đây trên tinh thần đổi mới, quyết tâm, và trách nhiệm đối với các hoạt động giáo dục, gắn liền với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thầy trò nhà trường đã gặt hái được những kết quả đáng trân trọng; chất lượng giáo dục được giữ vững, phong trào thi giáo viên dạy giỏi các cấp, làm đồ dùng dạy học, giải Toán và tiếng Anh trên internet, vv….đạt kết quả cao. Trong 02 năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017, trường đạt trường tiên tiến cấp huyện 02 năm liên tục.

Ban giám hiệu Trường tiểu học Song Thuận